Autopesu Hoolduskoristus Profiköök

EAS toetas Estko arenguplaani elluviimist.

Ajavahemikul 01.10.2019-30.09.2022 osales AS Estko Ettevõtte Arenguprogrammis, eesmärgiga siseneda uuele turule uute toodetega.  Arenguplaani tulemusel tõuseb ettevõtte müügitulu, sh eksporditulu ning lisandväärtus töötaja kohta.Projekti kogumaksumus on 442 214 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest kaetakse kuni 45%. Projekti tulemusel valmis uus puhastustoodete sari EFECO, mis on suunatud kodukasutajale ning on tõhusalt toimiv ja loodussõbralik; tootmises on kasutusele võetud uued seadmed ning tõuseb ettevõtte tuntus nii Eesti kui ka eksporditurgudel.

Loe edasi

Ökomärgisega tooted

Ökomärgist peetakse kõige rangemaks keskkonnamärgiseks. See on vabatahtlikkuse alusel taotletav ning toodetele ja teenustele erapooletu institutsiooni poolt antav märgis. Ökomärgis tõestab tarbijale, et antud toode on keskkonnasõbralikum kui teised samasse tooterühma kuuluvad tooted. Lisaks teavitab ökomärgis tarbijat, et tootja hoolib keskkonnast ning see omakorda tõstab ettevõtte mainet.
Loe edasi

Roheline Võti

Rahvusvaheline turismiettevõtete ökomärgis – Roheline Võti (Green Key) kannab endas säästva turismi ideed ja on mõeldud omistamiseks turismiettevõttele.
Rohelise Võtmega tunnustatakse majutusettevõtete keskkonnasõbralikku tegevust ja propageeritakse säästva majandamise põhimõtteid.
Loe edasi