Firmast

AS ESTKO alustas oma tegevust 1991. aastal. Ettevõtte põhitegevusaladeks on professionaalsete puhastusainete arendus, tootmine ja müük, puhastustarvikute ning pehme paberi vahendus. Peamisteks klientideks on suurköögid, koristusfirmad, autopesulad, toiduainetööstused ja põllumajandusettevõtted. Ettevõte kuulub 100% Eesti kapitalile.

 

AS ESTKO strateegiaks on olla maksimaalselt kliendikeskne ning hoida optimaalset kvaliteedi ja hinna suhet. Tänu tootangu kõrgele kvaliteedile, professionaalsele teenindusele ja turundusele on ettevõtte tooted hästi vastu võetud nii Eesti kui ka Läti, Leedu ja Soome turul.

 

AS ESTKO juhtimissüsteem on vastavuses ISO standarditega ja ettevõttele on väljastatud järgmised sertifikaadid: ISO 9001, ISO 14001 ning ISO 45001. Ettevõtte valikus on tooteid, milledele on omistatud Euroopa Liidu ökomärgis.

 

Aus äri on meile tähtis ning ootame, et meie töötajad, kliendid ja koostööpartnerid järgiksid oma igapäevatöös eetilisi äritavasid.
AS Estko ei tolereeri korruptsiooni selle üheski vormis. Peame oluliseks inimõigusi. Kohtleme kõiki inimesi sealhulgas Estko töötajat võrdselt sõltumata soost, vanusest, rassist jm. Ei tolereeri laps- ja orjatööjõu kasutamist ning ootame seda ka oma koostööpartneritelt. Võrdsest kohtlemisest lähtutakse ka klientide, alltöövõtjate, teenuseosutajate ja teiste koostööpartnerite valimisel, neile kehtestatud maksetingimustes ja muudes suhetes nendega.

MISSIOON

Olla kaasaegne, vastutustundlik keemiaettevõte, kes: pakub oma klientidele professionaalseid lahendusi, on pikaajaliseks partneriks oma hankijatele, hoolib oma töötajatest.

STRATEEGILISED TEGEVUSSUUNAD:

 • puhastusainete arendamine, tootmine ja aktiivne müük;
 • klientide koolitamine ja abistamine parima lahenduse leidmiseks;
 • olemasolevate klientide hoidmine, uute müügikanalite ja turgude leidmine;
 • pidev töötajate professionaalsuse tõstmine;
 • oma töötajatele kaasaegse töökeskkonna ja –tingimuste pakkumine;
 • kõigi tegevuste ja toodete juures seaduste ja heade tavadega
  püstitatud keskkonna, töötervishoiu- ja tööohutuse nõuete täitmine;
 • koos pesuainetega kvaliteetsete koristustarvikute ja pehmepaberitoodete pakkumine;
 • keskkonnasäästlike pesuainete propageerimine;
 • keskkonna säästmiseks uute, keskkonnasõbralikumate toorainete kasutusele võtmine;
 • toodete valmistamisel kvaliteetsete toorainete kasutamine;
 • ettevõttele kasuliku allhanke tegemine;
 • ettevõtte efektiivsuse tõstmine tootmise moderniseerimisega;
 • ettevõte väärtuse kasvatamine lähtudes omanike ootustest.

EAS toetab estko arenguplaani elluviimist aastatel 2019-2021:

Ajavahemikul 01.10.2019-31.03.2021 viib AS Estko Ettevõtte Arenguprogrammi toetusmeetme raames ellu oma 2019-2020 arenguplaani esimest etappi. Eesmärgiks on ettevõtte jaoks uuele turule siseneda uute toodetega, tõstes seejuures ettevõtte müügikäivet ja lisandväärtust töötaja kohta.
Projekti kogumaksumus on 442 214 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest kaetakse kuni 45%