Roheline Võti (Green Key)

Rahvusvaheline turismiettevõtete ökomärgis – Roheline Võti (Green Key) kannab endas säästva turismi ideed ja on mõeldud omistamiseks turismiettevõttele.

Rohelise Võtmega tunnustatakse majutusettevõtete keskkonnasõbralikku tegevust ja propageeritakse säästva majandamise põhimõtteid. Märgise abil saab majutusettevõte näidata, et ühendades kvaliteedi, mugavuse ja keskkonnasõbraliku tegutsemisviisi, saavutatakse parem lõpptulemus nii külaliste kui ka ümbritseva keskkonna seisukohast. Roheline Võti sai alguse 1994. aastal Taanist. Tänaseks on märgisega liitunud 53 riiki ja 2400 turismiettevõtet üle maailma. Rohelise Võtme rahvusvaheliseks koordinaatoriks on FEE (Foundation for Environmental Education) ja Eestis EASi turismiarenduskeskus.

Üks mitmetest Rohelise Võtme puhul jälgitavatest nõuetest on puhastusnõuded. Puhastusainete valikul on teatud ained välistatud, lisaks on vaja lubatud ainet kasutamisel jälgida toodete täpseid doseeringuid.

Meie tootesortimendis on järgmised puhastusained, mis vastavad Rohelise Võtme kriteeriumitele: