Vastutustundliku Ettevõtluse sertifikaat KULDTASE 2022

Vastutustundliku Ettevõtluse sertifikaat KULDTASE 2022

Aktsiaseltsi ESTKO tunnustati Vastutustundliku Ettevõtluse sertifikaadiga ning kuldtaseme kvaliteedimärgisega. Kvaliteedimärgis omistatakse Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksis osalenud ettevõtetele. Indeksi täitmisel vastasid organisatsioonid valikvastustega 55 küsimusele kolmes kategoorias: kliima ja keskkond, ühiskond ja sotsiaalne keskkond ning hea valitsemine. Märgis väljastatakse kaheks aastaks.

Kuldtaseme märgis tähistab silmapaistvalt vastutustundlikku organisatsiooni, kes on teadlikult Vastutustundlik ja näitab üles initsiatiivi, süsteemsust ja järjepidevust, mis tagab vastutustundliku käitumise kõigil juhtimistasanditel ja kõigi töötajate poolt. Ettevõte on eeskujuks ja suunanäitajaks, et vastutustundlik tegutsemine leviks tema valdkonna teiste organisatsioonide või seotud osapoolte seas laiemalt.